hyra studentflak

Inför kontraktskrivning

Med störst sannolikhet är det första gången ni hyr ett studentflak och vi har full förståelse för alla de frågor och funderingar som ni kan tänkas ha i och med detta arrangemang! För att bena ut en del frågetecken ber vi er läsa igenom den information som vi presenterar nedan innan ni kommer till oss för att boka flaket.
Klassavtal

Vid vårt möte kommer ni ingå ett avtal med oss där en av er kommer vara ansvarig för studentflaket. Det kan vara bra att alla ni som är delaktiga i flaket skriver på ett avtal mellan Er där det tydligt framgår att alla ska vara med och dela på kostnaderna om ni mot förmodan skulle ta sönder något. Detta avtal passar lika bra om ni är en hel klass som hyr ett studentflak av oss eller om ni är några kompisar som går ihop.

Ett exempel på avtalet kan du:

Villkor och regler gällande studentflak

Våra "Allmänna villkor och regler" återfinns på baksidan av de kontrakt (beställningsavtal) som Ni skriver med oss. Det är därför viktigt att ni läser igenom dessa noggrant, och gärna innan ni kommer till oss på ett möte.
Vi skickar dig vårt hyresavtal i samband med att ni tar kontakt med oss.

En beställning är genomförd då beställaren och en representant för Studentevent har undertecknat detta avtal. En bokningsavgift om 5 000 kr skall betalas inom 14 dagar om annat inte anges. Faktura på betalningen skickas per post. Resterande betalning för flaket skall vara oss tillhanda enligt datum som anges ovan

Betalnings och bokningsvillkor

Bokning och beställning

En bokning dvs beställning och själva köpet är genomfört då beställaren och en representant för Studentevent har skrivit under beställningsavtalet. En bokningsavgift om 5 000 kr skall betalas inom 14 dagar efter att detta köp har genomförts. Faktura skickas per post eller mail. Bokningsavgiften återfås ej vid eventuell avbeställning.

Betalningsvillkor

Vi tillämpar förskottsbetalning för samtliga studentflak. Slutbetalning skall vara oss tillhanda 60 dagar efter att bokningen är genomförd eller efter annat datum enligt överenskommelse. En påminnelseavgift om 50 kr tillkommer vid utebliven betalning efter förfallodatum på faktura eller efter överenskommet datum vid kontant betalning. Dröjsmålsränta tillkommer med 12 % efter förfallodatum på faktura eller överenskommet datum vid kontant betalning.

Avbeställning

Vid ofullständig betalning på överenskommet datum har Studentevent rätt till att avbeställa köpet och driva in upplupen skuld via inkasso eller kronofogden. Avbeställning 90-61 dagar före genomförandet debiteras med 50% av totalbeloppet. Avbeställning 60-31 dagar före genomförandet debiteras med 75 % av totalbeloppet. Avbeställning som sker upp till 30 dagar före genomförandet debiteras med 100 % av totalbeloppet.

Högtalaranläggning - villkor och regler

Hyr du en högtalaranläggning av oss godkänner du även våra nedanstående villkor. Då flaket levereras skall du som beställare signera att du mottagit anläggningen och att den fungerar så som den bör. Ordnar man med egen högtalarutrustning är inte dessa villkor och regler aktuella.

Läs villkoren online
Ladda ner villkoren i PDF

Transportstyrelsens villkor och regler

Studentevent följer strikt de regler och rekomendationer som finns uppsatta enligt Polisen och Transportstyrelsen.

Läs reglerna online
Ladda ner reglerna i PDF
Förbud för studentflak runt Sergels torg