Säkra studentflak

Säkerhet och regler på våra studentflak

Att fira och åka studentflak efter 12 år i skolan är en tradition som vi vill bevara. För att firandet på lastbil ska fortgå krävs det att vissa regler efterföljs. Viktigast är att minimera de olyckor som kan inträffa om man är oförsiktig. Vi tillsammans med våra chaufförer och övrig personal gör allt för att ta er ut från skolan på ett tryggt och minnesvärt sätt!

Säkra studentflak

Alla våra studentflak följer Transportstyrelsens och Polisens krav. För att flakfärden skall vara så säker som möjlig tillämpar vi följande:

  • Chauffören uppfyller ålders- och körkortskrav för studentflak
  • Flaket åker med en högsta hastighet på 20 km/h
  • Ni får inte vara fler på flaket än det är beräknat för
  • En flakvärd (minst 25 år) ska följa med på flaket under hela färden
  • Man får inte hoppa av eller gå på flaket samtidigt som det åker
  • Strängt förbjudet att kasta vattenballonger eller burkar från flaket
  • Alla sorters glasflaskor är förbjudna ombord på flaket
  • Minsta ålder för att åka med våra flak är 16 år
  • Alla våra lastbilar och uthyrningar innehar yrkestrafiktillstånd

Jourbil

Då ni hyr ett komplett studentflak av oss vill vi att ni ska känna er trygga med ert val. Allt ska fungera eftersom ni bara tar studenten en gång! För att öka tryggheten har vi en Jourbil högst 30 minuter ifrån. Skulle något fel inträffa på högtalaranläggningen åker vi ut för att åtgärda detta. Våra anläggningar kontrolleras varje dag, före färden, vid skolan och efter avslutad färd. Men för att ni ska känna er extra trygga finns vi alltid beredda!

Studentevent bilen

Alltid bytesrätt!

När du bokat något av våra studentflak har du alltid 14 dagars bytesrätt vilket innebär att du kan byta högtalare eller studentflak till större eller mindre utan att det kostar dig något extra.

Garanti!

Sedan starten 2004 har vi upparbetat hundratals åkerier som vi har i vårt nätverk. Tack vare detta kan vi alltid garantera dig ditt studentflak även om ordinarie chaufför ställer in.

Kvalitétsäkring!

Vi testar alltid vår högtalarutrustning både före och efter färd. För att kvalitétsäkra våra tjänster har vi även ett flertal jourbilar ute redo med extrautrustning om något skulle behöva åtgärdas under färden.

rullstol på studentflakl


Tillgänglighet

Vi anser att alla ska ha rätt och möjlighet till ett riktigt studentfirande. Många av de nattklubbar där vi arrangerar studentskivor är redan handikappanpassade och vi har även tagit fram en lösning till våra studentflak för rullstolsbundna elever.

Kontakta oss

08-5225 3737
Så berättar vi mer!

Miljöarbete

På studentevent arbetar vi miljömedvetet trots att vi jobbar med uthyrning av lastbilar som släpper ut avgaser och bidrar med luftföroreningar. Vi jobbar ständigt med att öka vår klimatkompensation och försöker varje år hitta nya och bättre vägar för att uppnå mer i vårt hållbarhetsarbete.

Fler än 10 000 personer åker med oss varje år vilket resulterar till en hel del skräp. När våra flak återvänder för att städas källsorterar vi allt och ser, tillsammans med vår återvinningspartner IL Recycling, till att allt avfall återvinns. Vi sorterar ut fraktionerna PET- flaskor och returburkar, färgat och ofärgat glas, plast, metall, brännbart och icke brännbart. Allt restavfall åker sedan till IL Recyclings återvinningsanläggningar i Stockholm.

Sedan 2009 har vi dessutom ett unikt samarbete med Returpack som resulterat i att ca 80 000 burkar hamnat rätt efter flakturen varje studentsäsong!

il-recycling

Hjälper oss i arbetet med logistik kring källsortering och återvinning.

Returpack

Hjälper oss att ta vara på alla returburkar.